Breaking News :

Mungkin Hari Esok Akan Hadir Namun Engkau Telah Tiada

mungkin hari esok akan hadir namun engkau telah tiada

Sahabatku Fillah, Ingatlah kematian setiap pagi dan petang hari, dan peliharalah waktumu yang teramat pendek. Taruhlah engkau telah mendapatkan semua yang ada di bumi, maka adakah setelahnya selain kematian?

Saudaraku Fillah ISLAM Bersatu Muallaf Berseru Yang Insyaallah Dirahmati Allah, Hari-harimu kau lewati begitu saja, sesaat demi sesaat. Semua berlalu begitu cepatnya. Begitulah, dirimu berpindah dari pagi ke petang, dan dari petang hingga pagi kembali. Apakah engkau pernah bermuhasabah (introspeksi) terhadap dirimu sendiri pada suatu hari? Sehingga engkau bisa melihat lembaran-lembaran harimu, dengan amal apa engkau membukanya dan dengan amal apa pula engkau menutupnya?

Bakr Al Muzani berkata:

"Tidak ada satu hari pun yang dikeluarkan oleh Allah ke dunia, kecuali berkata, 'Wahai anak Adam, manfaatkanlah aku. Karena mungkin saja tidak ada hari lagi buatmu setelahku.' Dan tidaklah ada malam, kecuali berseru, 'Wahai anak Adam, manfaatkanlah aku. Karena mungkin saja tidak ada malam lagi bagimu setelah aku'."

Maka telah berapa banyak hari yang engkau lewati. Berapa banyak umur telah engkau lalui. Namun, TERAMAT SEDIKIT ORANG YANG MAU BERMUHASABAH TERHADAP DIRINYA. Dan sedikit sekali orang yang mau MENGETUK JIWANYA DENGAN CEMETI MUHASABAH. Mereka menjalani hari-harinya dalam kelalaian dan panjang angan-angan yang tak ada faidahnya.

Ketika fajar menampakkan benang-benang cahayanya, engkau saksikan, kebanyakan manusia menyambut hari-harinya dengan niat yang tidak benar. Setelah berlalunya siang dan berganti malam, engkau bisa saksikan, mereka kembali ke peraduan mereka dengan niat seperti itu pula.

Saudaraku muslim,

Matahari senantiasa terbit dan tenggelam. Tetapi apakah engkau telah menghisab dirimu sendiri pada suatu hari? Amal shalih apakah yang hendak kuperbuat? Amal apakah yang akan aku hadirkan untuk hari ini?

Memang benar, umumnya manusia tidak pandai dalam mengatur hari-hari mereka. Padahal dirimu wahai anak Adam, akan senantiasa dihitung dan ditulis pada hari-hari itu.

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun'." (Al Kahfi : 49).

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al Infithaar : 10-12).

Maka jiwa-jiwa akan dihisab, amal-amal akan ditulis. Dan seandainya orang yang lalai itu sadar, sungguh mereka akan memelihara diri dan menjaganya dari jalan kebinasaan. Namun sedikit sekali orang yang sadar, sedikit sekali orang yang memperhatikan jalan itu.

Sebagian orang yang bijak berkata, "Jika seseorang memasuki waktu pagi, hendaklah ia berniat dengan empat perkara:

1. Melaksanakan yang diperintahkan Allah.

2. Menjauhi larangan-Nya.

3. Inshaf (berbuat adil) terhadap orang yang ada di antara mereka, dan dalam bermu'amalah.

4. Ishlah (memperbaiki hubungan) antara ia dengan musuh-musuhnya. Apabila ia berada di atas niat ini, maka aku berharap ia termasuk orang yang shalih dan beruntung."

Maka perhatikanlah wahai orang-orang yang berakal, hisablah dirimu! Apakah engkau termasuk jenis ini? Jika ya, perbanyaklah pujian kepada Allah dan mohonlah tambahan fadhilah serta istiqamah di atas petunjuk-Nya. TETAPI, JIKA ENGKAU TIDAK TERMASUK JENIS INI, KEMBALILAH KE JALAN ITU SEBELUM WAKTUNYA LEWAT. Berlapanglah untuk memperbaiki dirimu, dan mintalah taufiq kepada-Nya menuju jalan kebahagiaan.

Wahai orang yang lalai dari hari-harinya. Ketahuilah, bahwa dirimu tidak akan di campakkan! Wahai orang yang suka berbuat sia-sia, ketahuilah, dirimu akan dihitung tentang semua amalanmu! Tidak akan berlalu waktu pagi, kecuali ia mengajak dirimu menuju Rabb-mu.

Rasulullah bersabda:

"Tidaklah terbit matahari, kecuali diutus dua malaikat pada kedua sisinya. Keduanya memperdengarkan kepada penduduk bumi, kecuali tsaqalain (manusia dan jin), "Wahai sekalian manusia, marilah menuju kepada Rabb kalian. Sesungguhnya sedikit dan cukup lebih baik daripada banyak namun melalaikan." Dan tidaklah matahari itu terbenam, kecuali diutus dua malaikat pada kedua sisinya. Mereka berkata,"Ya Allah percepatlah untuk orang yang berinfaq gantinya, dan percepatlah untuk orang yang bakhil kehancurannya." (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim; Lihat Shahih Targhib, Syaikh Al Albani).

Sungguh kasihan bagi orang-orang yang telah berlalu hari-hari mereka dengan sia-sia, tidak berada dalam ketaatan kepada Allah. Terbitnya matahari di tengah hari-hari mereka, disambutnya dengan perbuatan maksiat. Ketika tenggelamnya ditutup pula dengan kemaksiatan. Ketahuilah! Umurmu tidak lain hanyalah hari-harimu saja. Maka, ketika maut datang, menjadi terputuslah hari-harimu.

Daud At Thay berkata:

"Sesungguhnya malam dan siang hanya marhalah-marhalah (tahapan). Manusia menempuhnya, marhalah demi marhalah. Sehingga hal seperti itu akan berhenti di akhir safar mereka. Jika engkau mampu mengetengahkan bekal pada setiap marhalah, maka kerjakanlah. Sesungguhnya terputusnya safar adalah suatu yang amat dekat. Dan urusan itu BISA LEBIH CEPAT. Maka, berbekallah untuk safarmu."

Saudaraku muslim,

Begitulah perkataan orang-orang shalih yang sadar terhadap hari-harinya. Mereka ingin sekali menghabiskan waktunya dalam ketaatan kepada Allah. Maka, sepatutnya bagi orang yang berakal untuk menghisab dirinya, MENGARAHKANNYA MENUJU JALAN KETAATAN UNTUK MENYONGSONG HARI-HARINYA YANG BARU.

Adapun thariqah (methode) muhasabah, sebagaimana dikatakan oleh Al Mawardi:

"Hendaklah seseorang memperhatikan pada malam hari terhadap apa yang telah ia kerjakan pada siang harinya. Karena malam lebih bisa memberi peringatan dan lebih memunkinkan untuk konsentrasi. Seandainya perbuatannya itu terpuji, maka ia bisa menyetujui dan bisa mengikutinya lagi dengan hal-hal yang dapat menghiasinya. Sebaliknya, apabila perbuatannya tercela, ia bisa mengetahuinya dan bisa mengakhiri di masa mendatang."

Saudaraku muslim,

Orang-orang shalih selalu bermuhasabah terhadap dirinya. Tidak akan terlewat waktu-waktu mereka dengan percuma. Tidak akan berlalu umur mereka, kecuali dalam ketaatan. Maka, JANGAN SAMPAI ENGKAU KECOLONGAN WAHAI ORANG YANG BERAKAL. Sesungguhnya hari-harimu itu dianggap sebagai ghanimah, maka seharus engkau mensyukurinya. Sebagaimana perkataan Sa`id bin Jubair: "Setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin adalah ghanimah."

Memang benar, karena hal itu merupakan kesempatan untuk menambah kebaikan, menabung amal-amal shalih, serta merupakan kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Namun sedikit sekali orang yang memahami hal ini, dan mau memanfaatkan waktu-waktu mereka. Bahkan umumnya mereka menghabiskan umur dan hari-hari mereka dalam kelalaian dan kesia-siaan. Dunia berserta mimpi-mimpinya telah melalaikan mereka. Dan keindahan dunia, telah menghalangi mereka dari jalan petunjuk. Sementara itu, syaitan terus memperpanjang khayalan-khayalan mereka. Allah berfirman:

"SYAITAN TELAH MENJADIKAN MEREKA MUDAH (BERBUAT DOSA) dan MEMANJANGKAN ANGAN-ANGAN MEREKA." (Muhammad: 25)

Hasan Al Bashri berkata:

"Dia (syetan) menghiasi kesalahan dan memanjangkan angan-angan bagi mereka."

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata:

"Yang akan terlahir karena banyaknya berangan-angan adalah kemalasan menjalankan ketaatan, menunda-nunda taubat, ambisi terhadap dunia, lupa akhirat, serta mengeraskan hati. Karena kelembutan dan kejernihan hati terbentuk hanyalah dengan mengingat kematian, alam kubur, pahala, dosa dan dahsyatnya hari kiamat."

Sesungguhnya orang-orang yang berakal akan menjadikan hari-harinya ladang untuk akhirat. Dia akan menanam, mengairi dan mengolahnya dengan amal-amal shalih, sehingga bisa memetik hasilnya di kemudian hari, yaitu pada saat manusia hanya mendapatkan kebaikan atau keburukan yang pernah ia kerjakan. Rasulullah bersabda:

"Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, kayamu sebelum tiba masa fakirmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan hidupmu sebelum masa matimu." (Riwayat Al Hakim, Lihat Shahih Thargib Al Albani, 3355).

Saudaraku muslim,

Apa yang telah engkau persiapkan untuk suatu hari; yang engkau akan disendirikan di dalam kuburmu? Apakah dirimu termasuk orang-orang yang terlalaikan oleh angan-angan kosong, ataukah termasuk orang yang memperhatikan hari esok?

Sesungguhnya orang yang yang mendapatkan taufik ialah orang yang bisa memanfaatkan hari-harinya. Sedangkan orang yang benar-benar celaka ialah orang yang menyia-nyiakan hari-harinya. Adakah orang yang lebih celaka daripada orang yang diberikan panjang umur kemudian menghadap Rabbnya dengan membawa sedikit kebaikan? Maka sadarlah, hai orang-orang yang lalai.

Ketahuilah! Bahwa dalam hari-harimu ada kesempatan. Maka, manfaatkanlah dan jangan engkau menunda-nunda kebaikan hingga hari esok.

Jika kemarin engkau berbuat dosa, maka, lipat-gandakanlah kebaikan, niscaya engkau akan terpuji.
Jika engkau manfaatkan hari-harimu, maka faidahnya akan kembali kepadamu.
Hari kemarin telah berlalu, tak mungkin akan kembali.
Janganlah engkau menunda-nunda kebaikan hingga esok.
Mungkin hari esok akan hadir, namun engkau telah tiada

(Diringkas dari catatan yang berjudul BAGAIMANA MENYAMBUT HARI-HARIMU, oleh: Syaikh Azhari Ahmad Mahmud, yang disalin dari Majalah As Sunnah, Edisi 10/Tahun VI/1423H-2003 M)

Zadanallah ilman wa hirshan | Jazakumulloh Katsiro| Mohon maaf lahir dan batin | Salam santun dan keep istiqomah.

Semoga bermanfaat dan Penuh Kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala...
Silahkan DICOPAS atau DI SHARE jika menurut sahabat Note ini bermanfaat ....

#BERSIHKAN #HATI #MENUJU #RIDHA #ILAHI
------------------------------------------------
.... Subhanallah wabihamdihi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuubu Ilaik ....

#SAHABAT ISLAM Bersatu Muallaf Berseru INGAT #KEWAJIBANMU UNTUK #MENYAMPAIKAN

Qs.3:20 Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan
Qs.42:48 Kewajibanmu tidak lain cuma menyampaikan
Qs.16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan
Qs.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu dengan hikmah & pelajaran baik
Qs.5:92 Kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan dengan terang
Qs.64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang
Sampaikanlah dariku meski hanya 1 ayat. HR.Muslim
Sampaikanlah dengan klik SHARE dibawah ini

Team Muslim

ISLAM Bersatu Muallaf Berseru

Honda Injeksi no.1 di Indonesia. Hebat, Hemat dan Mudah.

honda injeksi no 1 di indonesia hebat hemat dan mudah

Honda Injeksi no.1 di Indonesia. Hebat, Hemat dan Mudah. merupakan sebuah predikat baru yang melekat erat pada Honda sekarang ini, karena Hondalah yang lebih dahulu memperkenalkan teknologi injeksi di tanah air. Pada tahun 2005 Honda Supra X 125 PGM-FI telah duluan menapaki dirinya di Indonesia dengan keiritan serta kehebatannya sudah pasti menjadikan Honda injeksi no.1 di Indonesia.

Kehebatan injeksi Honda yang pertama adalah dalam hal menghidupkan mesin. Mesin injeksi Honda sangat mudah dihidupkan disegala jenis kondisi suhu udara. selanjutnya dalam hal perawatan, dengan teknologi canggihnya injeksi Honda mampu mengenali kerusakan di bagian manapun dan yang paling penting dari itu semua mesin injeksi honda ini sangat ramah lingkungancu.

Selain kehebatannya, mesin injeksi honda ini diimbangi dengan kehematan dalam hal konsumsi bbm. Sistem injeksi Honda sudah menggunakan peranti hebat yang mampu menyesuaikan kebutuhan mesin berdasarkan kondisi cuaca sehingga sistem injeksi Honda dijamin lebih hemat hingga 30%

Kurang rasanya jika tidak melengkapi semua keunggulan produk Honda ini dengan kemudahan-kemudahan setelahnya. Hondapun tak lupa mempersiapkan segalanya seperti bengkel, teknisi, sparepart dan banyak hal lainnya yang akan memeanjakan pengguna setia produknya, dengan begitu semakin menjadikan Honda Injeksi no.1 di Indonesia. Hebat, Hemat dan Mudah.

sumber:
Honda Injeksi no.1 di Indonesia. Hebat, Hemat dan Mudah.

Trik Internet Gratis Menggunakan Backtrack 5 r3 Wifi Hack

Trik internet gratis yang akan saya share kali ini bukan trik internet gratis seperti kebanyakan yang tidak teruji. Trik internet gratis kali ini benar-benar bekerja karena saya sendiri sudah menggunakan trik ini selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang saat menulis posting ini pun saya masih menikmati internet gratis dengan kecepatan yang lumayan.

Trik ini bukanlah trik internet gratis telkomsel, trik internet gratis im3, trik internet gratis axis, trik internet gratis indosat, trik internet gratis xl android, ataupun trik internet gratis 3 terbaru dan semacamnya. Apalagi jika anda mengira ini adalah trik internet gratis android, blackberry, iphone, ataupun trik internet gratis menggunakan modem dengan jenis tertentu maka anda salah besar.

Yang akan kita lakukan adalah memanfaatkan sinyal wifi yang ada didekat kita. Jadi untuk bisa menggunakan trik internet gratis ini, anda harus mendapatkan sinyal wifi entah itu dari hotel, mall, cafe, ataupun tetangga anda sendiri. Trik ini sangat cocok bagi anda yang memiliki lokasi yang berdekatan dengan tempat-tempat diatas seperti saya yang memperoleh sinyal wifi dari warnet, hotel, dan tetangga namun tidak tahu password yang mereka gunakan.

Jadi tugas kita disini adalah memecahkan sandi atau password tersebut atau secara singkat sebut saja wifi password hack. Sebelum itu pasti anda bertanya-tanya, wifi hack app apa saja yang akan digunakan? Apakah wifi hack software ini bisa untuk windows dan mac? jawabannya kita akan crack wpa dengan backtrack 5 r3 menggunakan reaver dan ini bisa di jalankan menggunakan atau berdampingan dengan windows dan mac os.

Jika anda belum memiliki wifi hacker software Backtrack 5 r3 free download yang terinstal  di pc ataupun laptop anda, silahkan menuju backtrack 5 wifi crack free download dan juga cara benar install backtrack 5 r3.

Setelah semua siap, jalankan ubuntu Backtrack 5r3 jika diminta username dan password, masukkan root sebagai username dan toor sebagai password. Kemudian ketik startx dan tekan enter untuk memulai menjalankan Backtrack 5 r3 dan anda akan mendapatkan tampilan ini,

backtrack 5 wifi crack tutorial

Selanjutnya buka menu Terminal dengan mengklik kotak hitam pada bagian atas,

free download wifi hacker for laptop

Kemudian ketik perintah airmon-ng dan tekan enter maka akan seperti tampilan berikut ini,

how to hack wifi using backtrack 5

Setelah itu ketik airmon-ng start wlan0 dan tekan enter,

aircrack wifi hack free download

Kemudian ketik airodump-ng mon0 dan tekan enter,

backtrack 5 airodump-ng

Selanjutnya anda akan melihat daftar BSSID yang akan kita hack seperti gambar berikut,

backtrack wifi hack free download

Tekan ctrl C dan pilihlah BSSID dengan ENC WPA2, dalam kasus saya ada dua yang bisa kita pilih, maka saya akan pilih yang pertama, untuk mengetahui passwordnya cukup ketikkan reaver -i mon0 -b BSSID -vv, maka untuk kasus diatas saya akan mengetik, reaver -i mon0 -b 64:70:02:8C:26:6C -vv dan tekan enter seperti gambar berikut,

backtrack wifi crack wpa

Maka hasilnya akan seperti ini dan kita cukup menunggu hingga complete 100%

backtrack wireless tools

Jika tiba-tiba wifi menghilang atau di matikan oleh yang empunya padahal anda belum selesai 100%, misal anda baru selesai 80% maka cukup tekan ctrl C maka Backtrack akan menyimpan pekerjaan anda tanpa harus mengulang dari awal,

free wifi hack software for windows 7

Dan bila sinyal wifi sudah hidup kembali, anda cukup mengulangi langkah diatas dan tekan Y untuk melanjutkan/merestore kembali sampai 100%,

best usb wifi for backtrack 5

Setelah 100% complete password akan keluar, catat baik-baik, pergunakan untuk mengakses jaringan wifi yang kita hack tadi dan silahkan berinternet gratis sepuas-puasnya :D

Tanpa Lebah Manusia Bisa Musnah Dalam 4 Tahun

lebah berkurang

Mereka Mahluk kecil yg sering kita sepelekan. Lebah membantu penyerbukan, sehingga tumbuhan akhirnya bisa berbuah, dan tanaman pangan manusia bisa menghasilkan makanan. "Setidaknya 90 persen penyerbukan tanaman biji-bijian dibantu lebah," kata Warsito, ahli serangga Pusat Penelitian (P2) Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Tapi ada kabar sedih tentang lebah:
Dunia saat ini terancam kehilangan lebah.

Pada tahun 2009, Pemerintah AS melaporkan terjadi penurunan koloni lebah hingga 29 persen. Penurunan misterius lebah itu juga telah dilaporkan di Eropa, Jepang, China, dan sejumlah negara lain sehingga mengancam pertanian tanaman yang bergantung pada lebah penyerbuk.

colony collapse disorder

Jika lebah musnah dari muka bumi ini, manusia hanya sanggup bertahan selama empat tahun. Tak ada penyerbukan, tak ada tanaman, tak ada binatang lagi, tiada lagi manusia. (Albert Einstein). Ungkapan fisikawan Albert Einstein ini barangkali terlalu menyederhanakan, tetapi sebenarnya sangat masuk akal. Tanpa lebah, tak akan ada penyerbukan, setidaknya prosesnya akan berkurang drastis. Tiada penyerbukan berarti tiada makanan. Bagaimana manusia bisa bertahan tanpa makanan?

Catatan: Manusia dapat melakukan penyerbukan buatan. Tapi penyerbukan buatan itu juga tak sepenuhnya sukses, selain juga membuat ongkos produksi pangan menjadi tidak rasional lagi.

Apa sih penyebabnya?

Salah satunya: terjadi colony collapse disorder (CCD). Dalam setahun sejak dilaporkan pada tahun 2007, CCD telah memunahkan sepertiga lebah (Apis mellifera) di Amerika Serikat dan menghabisi jutaan koloni di seluruh dunia.

Gejalanya, yaitu sarang-sarang yang ditinggalkan lebah pekerja dan menyisakan sang ratu serta bayi lebah yang kelaparan dan akhirnya mati. Sejumlah peneliti menduga, CCD disebabkan hilangnya kemampuan navigasi lebah akibat perubahan iklim sehingga mereka tidak mampu menemukan jalan pulang ke sarang.

Selain perubahan iklim, lebah juga mengalami desakan yang luar biasa karena rusaknya habitat. Lalu pestisida menjadi ancaman yang paling ganas, selain pembalakan hutan.

Di Indonesia: Pada setiap awal musim kemarau (Juni) hingga awal musim hujan (Desember), Kebun Raya Bogor biasa dipenuhi koloni lebah hutan (Apis dorsata). Pada bulan-bulan itu, Kebun Raya Bogor biasa ramai oleh dengung kepak sayap lebah hutan. Namun, suasana tiba-tiba berubah pada tahun 2010. Nyaris sepanjang tahun tak terdengar dengung Apis dorsata di sana. Peneliti lebah dari P2 Biologi LIPI, Sih Kahono, yang sejak 1993 meneliti lebah hutan di Kebun Raya Bogor, terkaget-kaget dengan situasi ini.

"Saya melihat beberapa peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Irama alam kacau. Beberapa tanaman tidak berbunga. Ratusan ribu lebah dari 40 koloni yang biasanya muncul serempak dan pergi bersama-sama tak terjadi lagi," kata Kahono.

Aduh... apa akibatnya ya?

Jebakan Tikus Kreatif dari Gulungan Tisu Toilet

Anda tidak suka tikus berkeliaran di rumah Anda, tapi Anda juga malas menggunakan jebakan tikus umumnya atau racun tikus yang berbahaya? Gunakan jebakan tikus yang sederhana ini, hanya dari golongan kertas atau tisu toilet (tisu roll). Jebakan ini sangatlah fleksibel, Anda dapat membunuh tikus tersebut atau juga tidak membunuhnya yaitu dengan membuangnya keluar.

JEBAKAN YANG SANGAT SEDERHANA Jebakan ini sangatlah sederhana, Anda dapat membuatnya hanya dalam hitungan detik. Seperti pada video di atas, Anda dapat membuatnya hanya dengan langkah-langkah sederhana berikut ini:
  • Buat bagian dasar gulungan tisu jadi rata
  • Letakkan umpan seperti keju pada ujung gulungan tisu tersebut
  • Letakkan gulungan tersebut di ujung meja atau permukaan rata lainnya
  • Buat gulungan tisu dalam posisi menggantung agar mudah jatuh
  • Letakkan wadah kosong di bagian bawah gulungan tisu yang sedang menggantung, wadah kosong dapat berupa tong sampah ataupun objek lainnya
CARA KERJA 

jebakan tikus

Begitu tikus masuk ke dalam gulungan tersebut untuk mengambil keju yang ada di ujung gulang, maka gulungan akan jatuh ke wadah kosong atau tong sampah. Anda kemudian dapat membuangnya keluar keesokan paginya atau jika Anda ingin membunuhnya itu adalah keputusan Anda. JIka Anda ingin membuangnya pastikan Anda membuangnya jauh-jauh jika tidak maka tikus itu akan kembali.

IMPROVISASI

contoh jebakan tikus

Jika Anda kesulitan mencari permukaan datar seperti meja atau counter untuk meletakkan gulungan tisu ini, maka Anda dapat mengakalinya dengan menggunakan kardus yang dibentuk seperti permukaan datar seperti pada gambar di atas.

Jebakan di atas sangatlah sederhana sehingga untuk mengubah atau mengembangkannya juga cukup mudah. Jika Anda tidak ingin membunuh tikus ini dengan tangan Anda sendiri, Anda dapat membuat wadah tempat si tikus jatuh diisi dengan air hal ini akan membuat tikus tenggelam. Jika tidak Anda dapat membuat posisi gulungan tisu lebih tinggi sehingga tikus akan jatuh dari ketinggian.
Copyright © 2012 Evobig Proudly powered by Blogger